Financijski instrumenti s obilježjima kapitala - Gamma pristup

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2017
Članak:
Financijski instrumenti s obilježjima kapitala - Gamma pristup
Stranica:
139.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Sažetak:

      Riječ je o najnovijem projektu IASB o unaprjeđenju potpunosti i jasnoće primjene MRS-a 32. projekt treba pripomoći u rješavanju problema kako jedna oblik kapitala preknjižiti u drugi – konvertibilne obveznice u glavnicu, put opcije u nekontrolirajući udjel i sl. Taj projekt treba razjasniti nejasnoće o tome kako se takve promjene podražavaju na izvješća o promjeni kapitala. Primjenom Gamma pristupa društvo procjenjuje konvertibilne obveznice u svrhu utvrđivanja vrijednosti konverzije.

1. Osnovne standardne odredbe
2. Praktična primjena odredaba MRS-a 32 danas
3. Analiza stručnog tijela IASB-a
4. Primjena Gamma pristupa

Hashtags:
#Revizija