Pošteno oporezivanje i tržišno natjecanje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2017
Članak:
Pošteno oporezivanje i tržišno natjecanje
Stranica:
142.
Autor/i:
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

      Propisi EU traže načina kako spriječiti poreznu evaziju posebno onih koje se događaju s trećim zemljama. Te nove ideje ugradit će se u posebnu direktivnu o izbjegavanju plaćanja poreza. Europska komisija nastoji poboljšati probleme u naplati poreznih prihoda. Procjenjuje se da je riječ o visokim postotcima od 1,2 u Švedskoj do 37,9 u Rumunjskoj.

1. EK uvodi nova pravila poštenog oporezivanja
2. Konzultacije radi poboljšanja borbe protiv utaja PDV-a
3. ECJ: Porezna izuzeća za nekomercijalnu aktivnost Crkve u skladu s EU-ovim propisima
4. Odobrena njemačka shema potpora za punionice baterija vozila
5. Italija u problemima zbog zatražene dodatne fiskalne prilagodbe
6. Jača pritisak na vlade da oporezuju ekonomiju dijeljenja
7. ECJ presudio protiv zavaravajućih oglasa

Hashtags:
#Porezi, #PoreziEU