Regres i naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2017
Članak:
Regres i naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
Stranica:
85.
Autor/i:
Autori: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

      Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora predstavlja svotu koju je poslodavac dužan isplaćivati raniku za vrijeme korištenja tog odmora. Pitanja vezana uz određivanje svote takve naknade te obračun doprinosa i ostalih javnih davanja utvrđena su propisima i autonomnim aktima (koji uređuju prava radnika) poslodavca koji je obveznik njihove isplate.
      Regres predstavlja materijalno pravo radnika koje se može ostvariti samo na temelju autonomnih akata. Zbog povećanih troškova koji radniku mogu nastati na godišnjem odmoru, prema poreznim propisima poslodavci mogu radnicima prigodno isplatiti neoporezivu naknadu koja se naziva regres. Regres nesporno ostvaruju samo oni radnici kojima je to pravo zajamčeno na temelju autonomnog akta, dok drugi pak radnici to pravo ostvaruju na temelju volje poslodavca za isplatom tog primitka.
      O svemu tome, detaljnije pišemo u članku.

1. Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
2. Pravo na regres
3. Isplata neoporezivog i oporezivog regresa
4. Regres i naknada za bolovanje
5. Ovrha na naknadi za plaće za vrijeme godišnjeg odmora i ovrha na regresu

Hashtags:
#TroškoviOsoblja