Porezni položaj plaća isplaćenih po sudskoj presudi i izvješćivanje na obrascu JOPPD

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2017
Članak:
Porezni položaj plaća isplaćenih po sudskoj presudi i izvješćivanje na obrascu JOPPD
Stranica:
103.
Autor/i:
Autori: Iva ULJANIĆ ŠKREBLIN , dipl.oec.
Dražen OPALIĆ , bacc. oec.
Sažetak:

      U članku se obrađuje obračun plaća koje se isplaćuju po sudskoj presudi za tekuće razdoblje te za prethodne godine, uz prikaz najčešćih slučajeva i praksi te iskazivanje podataka u obrascu JOPPD.

1. Uvod
2. Obveze poreza i prireza na plaću isplaćenu na temelju sudske presude
3. Obveze doprinosa i kamate prema plaći utvrđenoj na temelju sudske presude
4. Neoporezivi primitci isplaćeni prema sudskoj presudi
5. Izvješća poreznoj upravi, način evidentiranja i plaćanja
6. Primjeri obračuna plaće po sudskoj presudi

Hashtags:
#TroškoviOsoblja