RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom donio je određene izmjene i novosti u provedbi postupka fiskalizacije u prometu gotovinom za pojedine obveznike fiskalizacije. Predmet je ovoga članka pregled izmjena te objašnjenje novosti u fiskalizaciji u prometu gotovinom koje se, u skladu s navedenim izmjenama primjenjuju od 1. siječnja 2017. godine. Posebno se objašnjavaju one novosti koje se primjenjuju od 1. srpnja 2017. godine, a odnose se na „male“ obveznike fiskalizacije.

1. Uvod
2. Izmjene Zakona o fiskalizaciji
3. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)