RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 8.2017
  • Članak:Depozit i revalorizacija
  • Stranica:43.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sažetak:

      U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva knjiže i obrazlažu knjiženja: deponiranje novca na određeno razdoblje (depozit) i naknadno vrednovanje imovine (revalorizacija). Pri oročavanju deponiranog novca kod poslovne banke ne treba zaboraviti svoti oročenja pripisati kamatu ako se za nju povećava novo oročenje. Pritom nije bitno što prethodno oročenje nije vraćeno na poslovni račun. Pri naknadnom vrednovanju dugotrajne nefinancijske imovine koja se pretvara u financijsku imovinu osobe koja primjenjuje neprofitno računovodstvo upitno je kojom metodom tu promjenu treba knjižiti u poslovnim knjigama i treba li za promijenjenu (povećanu) vrijednost imovine koja postaje financijskom imovinom ukinuti revalorizacijsku rezervu u korist prihoda.

1. Depozit
2. Naknadno vrednovanje dugotrajne nefinancijske imovine

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)