RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Osim pravnih i fizičkih osoba registriranih za djelatnosti trgovine, pod uvjetima i na način propisan odredbama posebnih propisa kojima se uređuje osnivanje i djelovanje trgovačkih društva odnosno obrta te obavljanja trgovine, djelatnost trgovine mogu obavljati pravne osobe i obrtnici registrirani za proizvodnju i/ili pružanje usluga (frizeri, vulkanizeri, fotografi i dr.). O tome na koji način i uz koje uvjete registrirani proizvođači i pružatelji uslužnih djelatnosti mogu obavljati trgovinu, a u kojem slučaju samo prodaju vlastite proizvode te o obvezama i zabranama kojih su se pritom obvezni pridržavati, pišemo u nastavku ovog članka.

1. Uvod
2. Općenito o djelatnosti trgovine
3. Tko sve osim trgovca može obavljati djelatnost trgovine, uz koje uvjete i na koje načine
4. Kojih se obveza i zabrana u obavljanju trgovine moraju pridržavati registrirani proizvođači i pružatelji uslužnih djelatnosti
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)