RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Ugostitelji i pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu – iznajmljivači, te pružatelji usluga u turizmu, još uvijek nisu dovoljno upoznati sa primjenom Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakona o pružanju usluga u turizmu, te njihovim provedbenim propisima. To se posebno odnosi na isticanja oznaka u ugostiteljskom objektu, isticanja standardiziranih ploča i njihovu nabavu, pridržavanja propisanog radnog vremena, na turističke usluga iznajmljivanja plovila, ostale turističke usluge, organiziranje putovanja na plovnom objektu itd. Odgovore na navedena pitanja nalazimo, osim u navedenim zakonima, također i u provedbenim i drugim propisima. Opširnije o navedenom možete čitati u nastavku ovog članka.

1. Uvod
2. Ugostiteljstvo
3. Pružanje usluga u turizmu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)