RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Republika Hrvatska je, prema čl. 3. st. 3. i 4. Zakona o igrama na sreću, prenijela pravo priređivanja lutrijskih igara na Hrvatsku Lutriju d.o.o., dok pravo priređivanja igara na sreću iz ostale tri skupine mogu, osim Hrvatske lutrije d.o.o., na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske i odobrenja Ministarstva Financija steći i druga trgovačka društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. U nastavku članka autorica daje pregled prostornih i tehničkih uvjeta za priređivaje igara na sreću za ostale tri skupine.

1. Uvod
2. Normativni okvir
3. Opće odredbe
4. Prostorni i tehnički uvjeti za priređivanje igara na sreću u casinima
5. Prostorni i tehnički uvjeti za priređivanje igara na sreću na automatima
6. Prostorni i tehnički uvjeti za priređivanje igara klađenja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)