Novi Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja (II.)

Časopis: Pravo i porezi - 10.2017
Članak:
Novi Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja (II.)
Stranica:
77.
Autor/i:
Dr. sc. Mirta KAPURAL , dipl. iur.
Sažetak:

      U prvom dijelu ovog članka obrađena je svrha donošenja te relevantne odredbe i opseg primjene novog Zakona o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja
      U tom se smislu u ovome drugom dijelu članka razmatraju oni dijelovi Zakona koji se odnose na zastaru, solidarnu odgovornost, prenošenje prekomjernih cijena, izračun visine svota štete te sporazumno rješavanje sporova. Na kraju se daje kratak osvrt na moguće izazove u budućoj primjeni Zakona.

4. Osvrt na buduću primjenu Zakona
5. Zaključak 

Hashtags:
#Pravo