Odgovornost člana posade broda Oružanih snaga RH (II.)

Časopis: Pravo i porezi - 10.2017
Članak:
Odgovornost člana posade broda Oružanih snaga RH (II.)
Stranica:
81.
Autor/i:
Mr. sc. Ante JELAVIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

      U broju 6/17. našega časopisa – prvoga dijela ovoga članka – uz općenito o odgovornosti člana posade ratnog broda, dan je prikaz materijalne odgovornosti člana posade Oružanih snaga RH.
      U ovom se članku daje jezgrovit pregled kaznene i stegovne odgovornosti člana posade Oružanih snaga RH.

3. Kaznena odgovornost
4. Stegovna odgovornost
5. Zaključak

Hashtags:
#Pravo