RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autorica u članku obrazlaže računovodstveno i porezno motrište rezerviranja za troškove neiskorištenih godišnjih odmora, otpremnina, bonusa i jubilarnih nagrada u skladu sa zahtjevima računovodstvenih standarda i poreznih propisa. U članku se daju primjeri računovodstvenog praćenja navedenih rezerviranja koji se najčešće pojavljuju u poslovnoj praksi.

1. Zahtjevi računovodstvenih standarda
2. Rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore
3. Rezerviranja za sudjelovanja u dobitku i bonuse
4. Rezerviranja za otpremnine
5. Rezerviranja za jubilarne nagrade
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)