Računovodstvo rezerviranja za troškove zaposlenika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2017
Članak:
Računovodstvo rezerviranja za troškove zaposlenika
Stranica:
30.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Autorica u članku obrazlaže računovodstveno i porezno motrište rezerviranja za troškove neiskorištenih godišnjih odmora, otpremnina, bonusa i jubilarnih nagrada u skladu sa zahtjevima računovodstvenih standarda i poreznih propisa. U članku se daju primjeri računovodstvenog praćenja navedenih rezerviranja koji se najčešće pojavljuju u poslovnoj praksi.

1. Zahtjevi računovodstvenih standarda
2. Rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore
3. Rezerviranja za sudjelovanja u dobitku i bonuse
4. Rezerviranja za otpremnine
5. Rezerviranja za jubilarne nagrade
6. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo