RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 11.2017
  • Članak:Financijska imovina: darovanje i prodaja
  • Stranica:64.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sažetak:

      U ovom se praktikumu knjiži darovanje financijske imovine i prodaja financijske imovine. Ako se proračunskoj osobi daruje financijska imovina izvan općeg proračuna, potrebno je iskazati prihode i izdatke. Pri prodaji financijske imovine po vrijednosti većoj od njezine knjigovodstvene vrijednosti nije potrebno rabiti račun podskupine 915.

1. Darovanje financijske imovine
2. Prodaja financijske imovine

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)