Darivanje i vrijednosno usklađenje potraživanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2017
Članak:
Darivanje i vrijednosno usklađenje potraživanja
Stranica:
65.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva knjiže i obrazlažu knjiženja kupnje dugotrajne nefinancijske imovine putem kredita koji otplaćuje darivatelj neprofitne organizacije te nesigurna potraživanja. Darivati se može i preuzimanjem otplate kredita koji je odobren neprofitnoj organizaciji. Ako je kredit podignut za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine, potrebno je obratiti pozornost na odgodu prihoda. Nesigurna se potraživanje mogu vrijednosno uskladiti i prije nego što su utužena. Tada ona i dalje ostaju u evidenciji u ukupnoj vrijednosti.

1. Kupnja dugotrajne nefinancijske imovine
2. Nesigurna potraživanja

Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo