Obračun troškova nastalih na službenom putu u tuzemstvu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2017
Članak:
Obračun troškova nastalih na službenom putu u tuzemstvu
Stranica:
68.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Sažetak:

       Člankom 9. st. 1. t. 9. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16.) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba koje ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada (iz čl. 21. toga Zakona) po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, do propisanih svota. Navedene se odredbe, između ostaloga, odnose i na naknadu troškova koje nastaju na službenom putu. Koje uvijete treba zadovoljiti poslodavac, a koje radnik da bi se troškovi na službenom putu mogli isplatiti neoporezivo te da bi se troškovi mogli smatrati poslovno opravdanima, pročitajte u nastavku.

1. Materijalno pravo radnika na isplatu dnevnice
2. Koje se putovanje smatra službenim putom
3. Odobrenje naloga za službeni put
4. Obračun i isplata dnevnice za službeni put u tuzemstvo
5. Troškovi prijevoza na službenom putu
6. Troškovi noćenja na službenom putu
7. Obračun troškova nastalih na službenom putu
8. Ostali troškovi službenog puta
9. Primjer obračuna troškova nastalih na službenom putovanju u tuzemstvu te ispunjavanje putnog naloga i obrasca JOPPD
10.   Troškovi koji se mogu isplatiti zaposlenicima u slučaju školovanja i usavršavanja
11.   Nadoknada troškova nastalih na službenom putu osobama koje nemaju status zaposlenika
12.   Isplata dnevnice i prekovremeni rad

Hashtags:
#NeoporeziviPrimitci, #TroškoviOsoblja