RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 11.2017
  • Članak:Liječnički pregledi radnika
  • Stranica:86.
  • Autor/i:Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Sažetak:

      Način i uvjeti pod kojima poslodavac nije obvezan plaćati porez na dohodak prilikom plaćanja liječničkih pregleda svojih radnika određeno je Zakonom o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16.). Zakon o radu (Nar. nov., br. 93/14.) ne nameće poslodavcima da pri zapošljavanju trebaju radnike uputiti na liječničke preglede. Liječnički pregledi mogu biti zahtijevani nekim od propisa koji se odnose na poslove koje radnik obavlja ili poslodavac može slati radnika samoinicijativno na neke liječničke preglede. Troškove nekih liječničkih pregleda snosi HZZO. Više o svemu u nastavku članka.

1. Pregledi prije zaposlenja i periodični pregledi nakon zaposlenja
2. Tko snosi trošak pregleda
3. Porezni tretman liječničkih pregleda
4. Oporezivi liječnički pregledi

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)