Uplata zateznih kamata za nepravodobno plaćanje doprinosa, poreza na dohodak i prireza (iskazivanje na obrascu JOPPD)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2017
Članak:
Uplata zateznih kamata za nepravodobno plaćanje doprinosa, poreza na dohodak i prireza (iskazivanje na obrascu JOPPD)
Stranica:
91.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Za uplate obveznih doprinosa iz i na plaće, poreza na dohodak i prireza te obveznih doprinosa po osnovi ostalih osnova obveznih osiguranja propisani su rokovi za uplatu koji su ugrađeni u aplikaciju obrasca JOPPD u informatičkom sustavu Porezne uprave. Prema tim rokovima, a na temelju podataka dostavljenih putem obrasca JOPPD, evidentira se zaduženje za doprinose. Ako se uplata obavi nakon propisanog roka, odnosno dospijeća plaćanja, u sustavu se iskazuje zatezna kamata za svaki dan kašnjenja s uplatom. U članku se objašnjava kako uplatiti zateznu kamatu te kako dostaviti Poreznoj upravi podatke o uplaćenoj kamati.

1. Uvod
2. Rokovi za uplatu doprinosa i poreza na dohodak
3. Uplata zateznih kamata

Hashtags:
#TroškoviOsoblja