Naknada plaće i ostala prava mobiliziranih osoba

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2017
Članak:
Naknada plaće i ostala prava mobiliziranih osoba
Stranica:
94.
Autor/i:
Autor: Dražen OPALIĆ , bacc. oec.
Sažetak:

      Potaknuti čestim elementarnim nepogodama sve je češće potrebno mobilizirati osobe u spašavanju ljudi i imovine. Za te aktivnosti te osobe ostvaruju naknade koje na poseban način podliježu obvezama obračunavanja i plaćanja javnih davanja. Objašnjenja u vezi s tim nalazimo u ovom članku.

1. Uvodne napomene
2. Prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite
3. Obveze javnih davanja prema novčanim naknada
4. Obveza doprinosa osoba osiguranih u određenim okolnostima
5. Primjer obračuna doprinosa u određenim okolnostima
6. Primjer obračuna plaće i naknade plaće mobiliziranom radniku

Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja