RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Svako je društvo izloženo riziku prijevarnoga financijskog izvještavanja. Odgovornost revizora odnosi se na izražavanje razumnog uvjerenja da financijski izvještaji ne sadržavaju značajne pogrešne prikaze nastale zbog pogreške ili prijevare. S obzirom na to da je učestalost prijevarnoga financijskog izvještavanja sve veća, od revizora se očekuje da provede odgovarajuće postupke procjene rizika prijevare u fazi planiranja revizije kao osnovu za kreiranje daljnjih postupaka revizije i izražavanje razumnog uvjerenja. Detaljnije smjernice vezane uz revizorove odgovornosti i postupke u vezi s prijevarama definirane su u Međunarodnom revizijskom standardu (MrevS) 240 - Revizorove odgovornosti u vezi s prijevarama u reviziji financijskih izvještaja.

1. Uvod
2. Rizik prijevare u poduzeću
3. Revizorovi postupci procjene rizika prijevare
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)