RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 11.2017
  • Članak:Revizija ostalih informacija
  • Stranica:147.
  • Autor/i:Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Sažetak:

      Svi veliki i srednji poduzetnici obveznici su sastavljanja godišnjeg izvješća koji u sebi osim financijskih izvješća može sadržavati i izvješće poslovodstva, izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja i izvješće o plaćanjima u javnom sektoru. Prilikom revizije financijskih izvještaja revizor ima i odgovornosti vezane za ostale izvještaje unutar godišnjeg izvješća koje se revizorskom terminologijom nazivaju ostale informacije.

1. Uporište iz MRevS-a
2. Procedure revidiranja ostalih informacija
3. Što ako postoji značajna proturječnost ili su ostale informacije značajno pogrešno prikazane
4. Izvještavanje
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)