Revizija ostalih informacija

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2017
Članak:
Revizija ostalih informacija
Stranica:
147.
Autor/i:
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

      Svi veliki i srednji poduzetnici obveznici su sastavljanja godišnjeg izvješća koji u sebi osim financijskih izvješća može sadržavati i izvješće poslovodstva, izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja i izvješće o plaćanjima u javnom sektoru. Prilikom revizije financijskih izvještaja revizor ima i odgovornosti vezane za ostale izvještaje unutar godišnjeg izvješća koje se revizorskom terminologijom nazivaju ostale informacije.

1. Uporište iz MRevS-a
2. Procedure revidiranja ostalih informacija
3. Što ako postoji značajna proturječnost ili su ostale informacije značajno pogrešno prikazane
4. Izvještavanje
5. Zaključak

Hashtags:
#Revizija