RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autor u članku obrazlaže proces upravljanja likvidnosti u kreditnim institucijama. Proces navedenog upravljanja objašnjava se od kratkoročnoga vremenskog horizonta do dugoročnog, poslovanja u normalnim financijskim okolnostima i u stresnim likvidnosnim situacijama.

1. Uvod
3. Likvidnost i rizik likvidnosti
4. Postavljanje procesa upravljanja likvidnosti
5. Kratkoročno upravljanje likvidnosti
6. Dugoročno upravljanje likvidnosti
7. Stres likvidnosni scenariji u odnosu na normalni scenarij
8. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)