Nasljeđivanje poslovnog udjela trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2017
Članak:
Nasljeđivanje poslovnog udjela trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću
Stranica:
226.
Autor/i:
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Sažetak:

      U slučaju smrti člana trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću (dalje: d.o.o.) poslovni udio kao skup nepodijeljenih članskih prava i obveza prelazi na njegove nasljednike prema propisima nasljednog prava. Zakonom o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12., 68/13. i 110/15., dalje: ZTD) propisana je mogućnost ograničenja u slučaju prijenosa poslovnog udjela na nasljednike. Stoga se u nastavku u članku objašnjava postupak nasljeđivanja poslovnog udjela prema Zakonu o nasljeđivanju (Nar. nov., br., 48/03., 163/03., 127/15. i 33/13., dalje: ZN), odnosno objašnjava se na koji je način moguće posebno urediti položaj nasljednika unutar d.o.o.-a. te pojmovi udio i poslovni udjel.

1. Uvod
2. Ostavinski postupak
3. Različitost pojmova ulog i poslovni udjel
4. Više ovlaštenika na poslovnom udjelu
5. Posebno uređenje položaja nasljednika unutar d.o.o.-a
6. Zaključak

Hashtags:
#Pravo