Novi podzakonski propisi u području javne nabave

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2017
Članak:
Novi podzakonski propisi u području javne nabave
Stranica:
235.
Autor/i:
Autor: Ivan PALČIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

      U radu se daje pregled dvaju novih pravilnika u području javne nabave: Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi i Pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi. Pravilnici su objavljeni u Nar. nov., br. 101/17.

1. Uvod
2. Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi
3. Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi
4. Umjesto zaključka

Hashtags:
#JavnaNabava