Godišnji popis u proračunskom sustavu

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 12.2017
Članak:
Godišnji popis u proračunskom sustavu
Stranica:
5.
Autor/i:
Autori: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      Računovodstveni propisi proračunskog sustava postavili su neka pravila provedbe popisa i načina iskazivanja popisnih razlika u poslovnim knjigama.
      Tijekom 2017. godine nisu nastale promjene u proračunskom računovodstvenom sustavu koje bi utjecale na popis imovine i obveza u odnosu na onaj koji se obvezno proveo sa stanjem 31. prosinca 2016. godine. U ovom se članku podsjeća na popis imovine i obveza sa stanjem 31. prosinca 2017. godine.

  1. Uvod
  2. Rokovi i predmet popisa
  3. Popis imovine i obveza
  4. Usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stanjem utvrđenim popisom
  5. Popisne razlike
  6. Zaključak
Hashtags:
#ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo