Prilog proračun i proračunski korisnici

Metoda pojednostavljenih troškova u praćenju EU-ovih projekata
Pror - 12.2017, str. 2
Godišnji popis u proračunskom sustavu
Pror - 12.2017, str. 5
Provjere u proračunskom računovodstvu za 2017. godinu
Pror - 12.2017, str. 15
Proračunske osobe - sastavljanje 12. obrasca PDV za 2017. godinu
Pror - 12.2017, str. 32
Osvrt na Državni proračun za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
Pror - 12.2017, str. 47
Izvršavanje državnog proračuna za 2018. godinu
Pror - 12.2017, str. 53
Osvrt na promjene državnog proračuna za 2017. godinu
Pror - 12.2017, str. 57
Promjene u izvještaju o izvršenju proračuna
Pror - 12.2017, str. 63
Javno financiranje programa i projekata udruga s motrišta davatelja
Pror - 12.2017, str. 68
Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi za javne naručitelje
Pror - 12.2017, str. 71
Izvješće o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru za 2016. godinu
Pror - 12.2017, str. 79
Novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
Pror - 12.2017, str. 87
Ključne novine u sustavu lokalne samouprave
Pror - 12.2017, str. 92