Prilog proračun i proračunski korisnici 12/2017

Metoda pojednostavljenih troškova u praćenju EU-ovih projekata
Autor: Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.
Godišnji popis u proračunskom sustavu
Autori: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Provjere u proračunskom računovodstvu za 2017. godinu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Proračunske osobe - sastavljanje 12. obrasca PDV za 2017. godinu
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Osvrt na Državni proračun za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
Autor: Ivana KUNIĆ , dipl. oec.
Izvršavanje državnog proračuna za 2018. godinu
Autori: Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Mirela KOVAČ JAGAR , dipl. oec.
Osvrt na promjene državnog proračuna za 2017. godinu
Autori: Mirela KOVAČ JAGAR , dipl. oec.
Ivana KUNIĆ , dipl. oec.
Promjene u izvještaju o izvršenju proračuna
Autori: Mirela KOVAČ JAGAR , dipl. oec.
Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Javno financiranje programa i projekata udruga s motrišta davatelja
Autor: Vesna LENDIĆ KASALO , dipl. iur.
Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi za javne naručitelje
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Izvješće o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru za 2016. godinu
Autori: Danijela STEPIĆ , univ. spec. oec.
Davor KOZINA, dipl. oec.
Novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Ključne novine u sustavu lokalne samouprave
Autor: Katarina SERDAR, dipl. iur.