Novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 12.2017
Članak:
Novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
Stranica:
87.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      Potpisan je novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike koji se primjenjuje od 1. studenog 2017. godine Njime se pretežito zadržavaju prava koja su bila ugovorena i do tog vremena važećim kolektivnim ugovorom uz neke promjene.
      O tom novom Kolektivnom ugovoru, s osvrtom na neke različitosti u odnosu na prethodni te o nekim bitnim zadržanim odredbama, može se pročitati u ovom članku.

  1. Uvod
  2. Neke temeljne odredbe
  3. Usporedba „starogA“ i „novogA“ kolektivnog ugovora
  4. Pregled nekih prava iz KU-a iz 2017. godine
  5. Zaključak
Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo