Ključne novine u sustavu lokalne samouprave

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 12.2017
Članak:
Ključne novine u sustavu lokalne samouprave
Stranica:
92.
Autor/i:
Autor: Katarina SERDAR, dipl. iur.
Sažetak:

     Usvojene su izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 123/17.). Najnovijim izmjenama Zakona uvedene su bitne novine u odnosu između predstavničkog i izvršnog tijela u postupku donošenja proračuna. Jednako tako razrađena su i nadopunjena postojeća zakonska rješenja u pogledu opoziva izvršnih čelnika, obnašanja vijećničke dužnosti, promjene načina obnašanja dužnosti nositelja izvršnih ovlasti, ustrojavanja upravnih tijela itd. U ovom ćemo članku nastojati u bitnim crtama upoznati čitatelje s najznačajnijim novinama koje su navedene zakonske izmjene donijele sustavu lokalne samouprave.

  1. Uvod
  2. Posljedice nedonošenja proračuna
  3. Sloboda ustrojavanja upravnih tijela
  4. Ovlasti povjerenika Vlade Republike Hrvatske
  5. Prava članova predstavničkih tijela i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika
  6. Referendum za opoziv općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana 
Hashtags:
#Proračunsko