Manjinski udjeli u ocjeni koncentracija poduzetnika

Časopis: Pravo i porezi - 1.2018
Članak:
Manjinski udjeli u ocjeni koncentracija poduzetnika
Stranica:
100.
Autor/i:
Dr. sc. Mirta KAPURAL , dipl. iur.
Sažetak:

1. Uvod
2. Ocjena koncentracija poduzetnika u EU pravu tržišnog natjecanja
3. Ryanair / Aer Lingus i drugi relevantni predmeti
4. Problematika učinka manjinskih udjela
5. Moguća rješenja na razini EU-a
6. Zaključak

Hashtags:
#Pravo