IV. Stope doprinosa iz i na plaće kod pravnih i fizičkih osoba

Časopis: Prilog stručne obavijesti - 2.2018
Članak:
IV. Stope doprinosa iz i na plaće kod pravnih i fizičkih osoba
Stranica:
34.
Autor/i:
Sažetak:

1. Primjena najniže osnovice za plaćanje doprinosa
2. Pregled najnižih osnovica za plaćanje doprinosa te stopa od 1994. do 2018.
3. Pregled osnovica, svota i stopa doprinosa za obvezna osiguranja u 2018.
4. Beneficirani staž zaposlenika

Hashtags: