Jezik u pravu

Časopis: Pravo i porezi - 2.2018
Članak:
Jezik u pravu
Stranica:
103.
Autor/i:
Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:

1. Načelo pismenosti i elektronički oblik
2. Izražavanje alternative u pravu
3. Zakon o primjeni uredbe EU-a
4. Službeni i radni jezici EU-a

 

 

Hashtags:
#Pravo