Knjigovodstvo odgođenih poreza na dobitak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2018
Članak:
Knjigovodstvo odgođenih poreza na dobitak
Stranica:
107.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      Priznavanje odgođene porezne imovine odnosno odgođene porezne obveze u bilanci poreznog obveznika posljedica je privremenih razlika između računovodstvenog i oporezivog dobitka. Privremene razlike nastaju zbog različitog priznavanja u poreznoj prijavi nekih prihoda ili rashoda iskazanih u financijskim izvješćima. Odgođena porezna imovina nadoknađuje se u sljedećim poreznim razdobljima kad se ispune određeni uvjeti. U određenim okolnostima odgođena porezna obveza postaje tekuća. U ovom su članku prikazani najčešći poslovni događaji koji mogu dovesti do knjiženja odgođene porezne imovine i odgođene porezne obveze.

1. Računovodstveno motrište poreza na dobitak
2. Odgođena porezna obveza
3. Odgođena porezna imovina
4. Odgođeni porez u slučaju poreznoga gubitka

Hashtags:
#Računovodstvo