Tečajne razlike i koncesijska prava

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2018
Članak:
Tečajne razlike i koncesijska prava
Stranica:
135.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom se praktikumu knjiže tečajne razlike kod projekata financiranih iz stranih izvora, ako se u okviru projekta nabavlja dugotrajna nefinancijska imovina, te koncesijska prava. Ako se dugotrajna nefinancijska imovina nabavlja iz darivanja u stranim sredstvima plaćanja, potrebno je voditi računa o uravnoteženju knjigovodstvenog računa odgođenih prihoda. Koncesijska prava se knjigovodstveno iskazuju na različite načine, ovisno o tome kako su ugovorena.

1. Tečajne razlike kod projekata financiranih iz stranih izvora
2. Stjecanje koncesijskih prava

Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo