Jednostavno knjigovodstvo u sustavu neprofitnog računovodstva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2018
Članak:
Jednostavno knjigovodstvo u sustavu neprofitnog računovodstva
Stranica:
140.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U sustavu neprofitnog računovodstva može se voditi i jednostavno knjigovodstvo. Za njegovo vođenje postoje neke pretpostavke. Kada su one ispunjene tada se moraju voditi odgovarajuće poslovne knjige čiji se predlošci daju u ovom članku u okviru sveobuhvatnog primjera.

1. Uvod
2. Pravni okviri
3. Odgovori na neka temeljna pitanja u primjeni jednostavnog knjigovodstva
4. Poslovne knjige jednostavnog knjigovodstva
5. Sveobuhvatni primjer vođenja jednostavnog knjigovodstva

Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo