Iskazivanje promjena u PK kartici

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2018
Članak:
Iskazivanje promjena u PK kartici
Stranica:
150.
Autor/i:
Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Sažetak:

      Prema čl. 24. st. 2. Zakona o porezu na dohodak, predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava se od porezne osnovice koju čini svota svih primitaka od nesamostalnog rada ostvarenih tijekom jednog mjeseca, smanjen za doprinose za mirovinsko osiguranje i za svotu mjesečnoga osobnog odbitka. Podatke vezane uz obračun osobnog odbitka te podatke za usmjeravanje poreza na dohodak i prireza, poslodavac će naći u okviru podataka iskazanim na poreznim karticama zaposlenika. O najčešćim pitanjima u vezi s iskazivanjem podataka u poreznim karticama i uputi Porezne uprave koju je krajem siječnja Porezna uprava objavila na svojim internetskim stranicama, pišemo u nastavku.

1. Uvod
2. Tko je obvezan prijavljivati i u kojem roku promjene vezane za porezne karakteristike radnika
3. Kako treba postupiti poslodavac u slučaju izdavanja i/ili promjene podataka u PK kartici te kolika je odgovornost poslodavca u odnosu na promjene unesene u PK karticu
4. Koja je odgovornost poslodavca ako zatečeni podatci na PK karticama nisu točni
5. Na temelju kojih se vjerodostojnih isprava unose podatci u PK karticu
6. Može li poslodavac koristiti promjene koje nisu upisane u PK karticu na temelju vjerodostojnih isprava koje dostavi radnik
7. Kako može postupiti radnik koji radi kod više poslodavaca
8. Korištenje osobnog odbitka ako radniku prestane radni odnos pri isplati posljednje plaće

Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja