Nekorišteni oblici poslovanja društava osoba (i drugih subjekata) osim kapitalnih društava (I.)

Časopis: Pravo i porezi - 3.2018
Članak:
Nekorišteni oblici poslovanja društava osoba (i drugih subjekata) osim kapitalnih društava (I.)
Stranica:
52.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Vilim GORENC, glavni urednik
Sažetak:

       Već i prije, ali naglašeno u vrijeme pripremanja ovoga članka, autor je ustvrdio da u našoj javnosti - laičkoj, ali i službenoj - nažalost, osobe koje znaju ili bi trebale znati ispravne (zakonske i stručne) izraze, rabe neodgovarajuće hrvatske nazive, a prečesto se umjesto domaćih riječi služe engleskima, što je ponukalo autora da se posebno prije izlaganja o glavnoj temi osvrne na tu pojavu.
       Želja i svrha ovog rada navela je autora na nužnost isticanja da u statusnom trgovačkom pravu postoji bitna razlika između kapitalnih društava i društva osoba glede odgovornosti članova za obveze društva.
       Naime, za društva osoba zakonom je propisana i odgovornost članova za obveze društva.
       Kod ortaštva imovina ortaka koja nije kao ulog unesena u zajedničku imovinu ostaje njegova posebna imovina.
       Kod društava kapitala (d.d. i d.o.o.) za članove tih društava ta odgovornost nije propisana prisilnom odredbom zakonodavca.

       1. Neodgovarajuća terminologija koja se rabi u komunikaciji u javnim glasilima
       2. Javno trgovačko društvo kao subjekt (pravna osoba) hrvatskog (ZTD-a) i usporednoga statusnog trgovačkog prava

Hashtags:
#Pravo