Too big to fail u okviru čl. 49. Ustava te zaštite tržišnog natjecanja

Časopis: Pravo i porezi - 3.2018
Članak:
Too big to fail u okviru čl. 49. Ustava te zaštite tržišnog natjecanja
Stranica:
114.
Autor/i:
Matej Trkanjec , mag. iur.
Sažetak:

       Autor se u ovome članku bavi analizom društava too big to fail, ekonomsko-pravnog pojma koji od trenutka izbijanja svjetske ekonomske krize predstavlja nezaobilazan entitet modernog tržišta i tržišne ekonomije.
       Cilj je ovoga članka analizirati društva too big to fail i uspostaviti njihove temeljne karakteristike. Članak će se baviti njihovim položajem i djelovanjem na zajedničkom tržištu EU-a, osobito uzimajući u obzir odredbe o zaštiti tržišnog natjecanja i ustavnu uloge RH pri omogućavanju slobode poduzetništva.
       Poseban dio ovoga članka bit će usmjeren na analizu potrebe i mogućnosti spašavanja takvih društava u okviru suvremenih, ali i tradicionalnih ekonomsko-pravnih stajališta, te na modalitete spašavanja koji su se javili i koji se mogu javiti.

       1. Uvod
       2. Trgovačka društva too big to fail
       3. Tržišno natjecanje i čl. 49. Ustava
       4. Too big to fail i tržišna sloboda -- simbioza ili disparatnost
       5. Potencijalni načini spašavanja društava too big to fail
       6. Zaključak

Hashtags:
#Pravo