Jezik u pravu

Časopis: Pravo i porezi - 3.2018
Članak:
Jezik u pravu
Stranica:
131.
Autor/i:
Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:

       1. Christmas Tree Bills – Omnibus Bills
       2. Izražavanje kumulacije u pravu
       3. Stupanje na snagu i primjena općeg akta
       4. Tablice usporednog prikaza u kontekstu zakonodavstva EU-a

 

Hashtags:
#Pravo