Novosti u ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u 2018. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2018
Članak:
Novosti u ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u 2018. godini
Stranica:
83.
Autor/i:
Autori: Andreja SERTIĆ TOMIČEK , univ. spec. oec.
Dalibor LEGAC , dipl. iur.
Željko MARTINOVIĆ , dipl. oec.
Sažetak:

      Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja su bilateralni ugovori, između dvije države, koji se sklapaju kako bi se izbjeglo dvostruko plaćanje poreza po istoj osnovi ili kako bi se spriječilo izbjegavanje plaćanja poreza. Navedenim se ugovorima određuje pravo država ugovornica na potpuno ili djelomično oporezivanje određenih prihoda, utvrđuju se pravila za rješavanje statusa njihovih poreznih obveznika, poreznih izvora i poreznih stopa. Njima se, jednako tako, određuje i način razmjene podataka između država te uvjeti za povoljniju razmjenu proizvoda, usluga, rada i kapitala između dvije države. Ujedno se sprječava destimuliranje međunarodnih transakcija i investicija, koje može prouzročiti međunarodno oporezivanje, te se pruža sigurnost općenito u međunarodnom poslovanju. Sprječava se diskriminacija između poreznih obveznika i donosi se porezni i pravni okvir kao standardno rješenje za sve države koje sudjeluju u međunarodnim transakcijama.

1. Uvod
2. Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Kosova o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu
3. Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak
4. Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazahstana o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak
5. Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja za koje se očekuje stupanje na snagu tijekom 2018. godine

Hashtags:
#Porezi