Povrat i sniženja PDV-a te izaslani radnici

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2018
Članak:
Povrat i sniženja PDV-a te izaslani radnici
Stranica:
115.
Autor/i:
Sažetak:

1. EK provjerava poteškoće s procedurama povrata PDV-a poduzetnicima
2. Parlamentarci odobrili nova pravila za kupnju robe
3. Bilateralni ugovori između EU-ovih članica o zaštiti ulagača protivni EU-ovim ugovorima
4. Članice dogovorile reviziju propisa o financiranju političkih stranaka
5. Mađarska snižava PDV na hranu
6. Austrija snižava stopu PDV-a za turistički smještaj na 10 %
7. Konzultacije o prijedlozima za suzbijanje prijevara s PDV-om
8. Uskoro oporezivanje prihoda tehnoloških kompanija
9. Dogovorena izmjena Direktive o izaslanim radnicima

Hashtags:
#Porezi, #PoreziEU