RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

       U časopisu Pravo i porezi, br. 3/18., objavili smo prvi dio članka o pojavnim oblicima sukoba interesa pri obavljanju brokerskih poslova i pojavnim oblici sukoba interesa pri javnoj ponudi financijskih instrumenata i ostalim oblicima korporativnog financiranja. U ovom broju našeg časopisa nastavljamo s obradom te aktualne tematike, razmatrajući pojavne oblike sukoba interesa pri upravljanju investicijskim fondovima, zatim pojavne oblike sukoba interesa kod investicijskih fondova rizičnog kapitala i pojavne oblike sukoba interesa pri izradi i distribuciji investicijskih istraživanja i financijskih analiza.
       3. Pojavni oblici sukoba interesa pri upravljanju investicijskim fondovima
       4. Pojavni oblici sukoba interesa kod investicijskih fondova rizičnog kapitala (private equity)
       5. Pojavni oblici sukoba interesa pri izradi i distribuciji investicijskih istraživanja i financijskih analiza
       6. Pojavni oblici sukoba interesa kreditnih rejtinških agencija

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)