Nekorišteni oblici poslovanja društava osoba (i drugih subjekata) osim kapitalnih društava (III.)

Časopis: Pravo i porezi - 5.2018
Članak:
Nekorišteni oblici poslovanja društava osoba (i drugih subjekata) osim kapitalnih društava (III.)
Stranica:
48.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Sažetak:
     U časopisu Pravo i porezi, br. 2/18. i 3/18., objavili smo prvi i drugi dio članka o nekorištenim oblicima poslovanja društava osoba i drugih subjekata te o ortaštvu. U ovome broju našeg časopisa nastavljamo s obradom te bitne tematike, razmatrajući daljnja zanimljiva pitanja vezana uz pravnu poziciju komanditnog društva kao društva osoba, društvo s ograničenom odgovornošću kao komplementarom u komanditnom društvu te komanditnim društvom na dionice kao posebnim oblikom dioničkog društva.
     Ovaj članak nema svrhu kritiziranja ili polemiziranja s osobama koje se pojavljuju na sceni svojim prijedlozima, nego se obraća onima koji bi u dobroj vjeri mogli i željeli uložiti svoj novac u posrnulo gospodarstvo, ili uopće u neki projekt, ili ulaziti u razne poslovne kombinacije bez opširnih prethodnih informacija, prije svega o subjektu i njegovu pravnom stanju i obliku.

4. Komanditno društvo (temeljni oblik, d.o.o. u k.d., k.d. na dionice)

 

Hashtags:
#Pravo