Dugotrajna nefinancijska imovina

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2018
Članak:
Dugotrajna nefinancijska imovina
Stranica:
62.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom se praktikumu na računima glavne knjige iskazuje uzastopno darivanje novca za kupnju dugotrajne nefinancijske imovine čija se nabava privremeno financirala iz kredita i nabava dugotrajne nefinancijske imovine, za čiju je nabavu sklopljen ugovor o autorskom djelu. Ako se kupnja dugotrajne nefinancijske imovine privremeno financira iz kredita, izvor prihoda kojima se, u biti, pokriva rashod njezine nabave može biti u darivanju. Ne mora uvijek temelj stjecanja dugotrajne nefinancijske imovine biti kupoprodajni ugovor, nego to može biti i ugovor o djelu. Pri tome se sva javna davanja u vezi s tim ugovorom o djelu moraju uključiti u njezinu nabavnu vrijednost.

1. Uzastopno darivanje novca za kupnju dugotrajne nefinancijske imovine financirane kreditom
2. Nabava dugotrajne nematerijalne nefinancijske imovine na temelju ugovora o djelu

Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo