Usluge od općega gospodarskog interesa u europskom pravu

Časopis: Pravo i porezi - 7.2018
Članak:
Usluge od općega gospodarskog interesa u europskom pravu
Stranica:
62.
Autor/i:
Dr. sc. Desa SARVAN , dipl. iur.
Sažetak:

Autorica u ovome članku na zanimljiv i transparentan način razmatra institut usluga od općega gospodarskog interesa u europskom pravu, na temelju različitih koncepcija i s različitih i motrišta.

1. Uvod
2. Evolucija koncepcije usluga od općega gospodarskog interesa u pravu EU-a
3. Značenje koncepcije usluga od općega gospodarskog interesa u EU-u
4. Klasifikacija usluga od općeg gospodarskog interesa
5. Osnovna načela doktrine usluga od općega gospodarskog interesa
6. Univerzalna usluga i zaštićeni kupac kategorije kućanstva
7. Usluge od općega gospodarskog interesa u hrvatskom zakonodavstvu

Hashtags:
#Pravo