Jezik u pravu

Časopis: Pravo i porezi - 7.2018
Članak:
Jezik u pravu
Stranica:
68.
Autor/i:
Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:

1. Red-Tape
2. Načelo u pravu
3. Preambula u općem aktu
4. Dijelovi općeg akta EU-a (IV. dio) – Prilozi i dodatci

 

Hashtags:
#Pravo