Kontrola podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2018
Članak:
Kontrola podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja
Stranica:
63.
Autor/i:
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

      U Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (dalje: Zavod) osiguranicima se na načelima uzajamnosti i solidarnosti obvezno osiguravaju prava za slučaj starosti i smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti, a članovima njihovih obitelji prava za slučaj smrti osiguranika, odnosno korisnika mirovine.
      Jedan od važnih elemenata pri određivanju vrijednosnih bodova (a time i visine mirovine) su, uz ostvareni staž osiguranja, plaće koje su evidentirane u matičnoj evidenciji Zavoda. Kako bi se korisnicima osigurao točan izračun vrijednosnih bodova, Zavod obavlja kontrolu podataka za ostvarivanje prava u skladu s odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju.

1. Postupak i način kontrole podataka potrebnih za utvrđivanje staža osiguranja
2. Izvođenje podataka o stažu osiguranja i plaći / osnovici / naknadi
3. Kontrola podataka za ostvarivanje prava
4. Najviša mjesečna i najviša godišnja osnovica
5. Rekapitulacija podataka
6. Zapisnik o obavljenoj kontroli
7. Najčešća pitanja obveznika vezana uz popunjavanje rekapitulacije

Hashtags:
#TroškoviOsoblja