Zahtjevi za povratom pogrešno uplaćenih javnih prihoda

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2018
Članak:
Zahtjevi za povratom pogrešno uplaćenih javnih prihoda
Stranica:
114.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

      U popunjavanju naloga za plaćanje poreza i doprinosa te drugih javnih davanja, pravne i fizičke osobe često griješe upisivanjem pogrešnih podataka u polja – poziv na broj primatelja, model uplate, OIB ili brojčane oznake vrste prihoda. Na taj način uplaćena javna davanja mogu biti usmjerena na pogrešan račun proračuna ili uplatni račun, čime porezna obveza nije podmirena ili je preplaćen neki drugi javni prihod. Stoga je sudionicima u platnom prometu u interesu da odmah nakon otkrivanju pogreške pri uplati javnih davanja, za koje analitičku evidenciju obavlja Porezna uprava, podnesu zahtjev za povratom sredstava. Osim Poreznoj upravi, zahtjevi za povratom pogrešno uplaćenih javnih davanja podnose se i drugim tijelima i institucijama koji su određeni Naredbom o uplatnim računima.

1. Uvod
2. Vrste javnih davanja prema Naredbi o uplatnim računima
3. Značenje dana uplate pri plaćanju javnih davanja
4. Uplata vlastitih prihoda proračuna i dopušteni modeli uplate
5. Pogreške pri plaćanju javnih prihoda
6. Način na koji se može ostvariti povrat više uplaćenih sredstava
7. Ustanove kojima se podnose zahtjevi za povratom i preknjiženjem javnih prihoda
8. Promjene u naplati općih pristojbi
9. Zaključak

Hashtags:
#Porezi