Revizija povećanja temeljnog kapitala u stvarima i pravima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2018
Članak:
Revizija povećanja temeljnog kapitala u stvarima i pravima
Stranica:
137.
Autor/i:
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

      Zakon o trgovačkim društvima određuje načine povećanja temeljnog kapitala te potrebne dokumente koje društvo mora priložiti kod podnošenja prijave za upis u sudski registar. Jadan od načina povećanja je ulozima u stvarima (građevinama, strojevima, zemljištu) i pravima (tražbinama vlasnika, danim kreditima društvu), pri čemu u sudski registar treba dostaviti i revizorsko mišljenje o zadnjim financijskim izvješćima o uloženim stvarima i pravima.
      Kako treba provesti reviziju povećanja temeljnog kapitala, objašnjeno je u nastavku članka.

1. Načini povećanja temeljnog kapitala
2. Povećanje temeljnog kapitala u stvarima i pravima u dioničkom društvu
3. Revizija povećanja temeljnog kapitala u stvarima i pravima u društvu s ograničenom odgovornošću
4. Postupci obavljanja revizije
5. Revizijski dokazi
6. Revizorsko izvješće o povećanju temeljnog kapitala ulogom u stvarima i pravima
7. Revizija povećanja temeljnog kapitala iz rezervi
8. Zaključak

Hashtags:
#Revizija