Sprječavanje pranja novca i PDV u e-trgovini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2018
Članak:
Sprječavanje pranja novca i PDV u e-trgovini
Stranica:
143.
Autor/i:
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

1. Dogovorena nova pravila za sprječavanje pranja novca
2. Zajedničko stajalište Francuske i Njemačke oko izračuna CCBT-a
3. Nova pravila za zaštitu putnika u EU-u
4. Nova organizacija danskih poreznih vlasti za veću učinkovitost
5. Revizorski sud istražuje nepravilnosti u plaćanju carina i PDV-a
6. Članice traže uspostavu paneuropske mirovinske štednje
7. Loša EU-ova izvedba u području brze željeznice − revizori

Hashtags:
#Porezi, #PoreziEU